Chính sách vận chuyển

Công ty TNHH Sản Xuất Phương Hạnh. Nhà máy: Khu công nghiệp Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình Văn phòng :P.203-Tòa nhà B11B-Khu đô thị Nam Trung Yên-Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội Hotline: 0977 865 216 – 0911584316 / 0983 232 985 Email: bichphuongnq@gmail.com

Chính sách mua hàng

Công ty TNHH Sản Xuất Phương Hạnh. Nhà máy: Khu công nghiệp Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình Văn phòng :P.203-Tòa nhà B11B-Khu đô thị Nam Trung Yên-Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội Hotline: 0977 865 216 – 0911584316 / 0983 232 985 Email: bichphuongnq@gmail.com

Chính sách đối tác

Công ty TNHH Sản Xuất Phương Hạnh. Nhà máy: Khu công nghiệp Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình Văn phòng :P.203-Tòa nhà B11B-Khu đô thị Nam Trung Yên-Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội Hotline: 0977 865 216 – 0911584316 / 0983 232 985 Email: bichphuongnq@gmail.com

Chính sách đổi hàng

Công ty TNHH Sản Xuất Phương Hạnh. Nhà máy: Khu công nghiệp Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình Văn phòng :P.203-Tòa nhà B11B-Khu đô thị Nam Trung Yên-Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội Hotline: 0977 865 216 – 0911584316 / 0983 232 985 Email: bichphuongnq@gmail.com

Phương Hạnh © 2016 - All Rights Reservedvisa